Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.06.2020

Vyvěšeno do:

30.06.2021

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Archiv úřední desky