Kominické služby

29.11.2022 budou v naší obci probíhat kontroly a čištění komínů viz letáček