Moštování

16. září 2015, 09:48 | Zahájeno moštování v moštárně Milíkov. Pro objednání volejte p. Tomáše Di-Giusta telefonní číslo: 728 419 539