Rozhodnutí

o povolení omezení obecného užívání, ÚPLNÉ UZAVÍRKY silnice č. III/01144 v obci Milíkov a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, z důvodu stavby rekonstrukce mostu ev.č. 01144-5 v obci Milíkov.

Doba uzavírky silnice č. III/01148:

Etapa č.1 - od 3.4.2023 - 28.4.2023 a od 11.9.2023 - 5.10.2023částečná uzavírka - provoz bude řízen SSZ

 

Etapa č.2 - od 29.4.2023 - 1.5.2023 a od 9.9.2023 - 10.9.2023 - ÚPLNÁ UZAVÍRKA - provoz veden po objízdných trasách

 

Etapa č.3 - od 2.5.2023 - 8.9.2023 - provoz bude veden po mostním provizoriu a řízen SSZ

 

PROVOZ AUTOBUSŮ BUDE ZACHOVÁN V PLNÉM ROZSAHU, VEŘEJNÁ LINKOVÁ OSOBNÍ DOPRAVA NEBUDE DOTČENA!

Přílohy: