Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.03.2018

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

26. března 2018, 14:47

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Archiv úřední desky