Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Obecní úřad Milíkov upozorňuje občany obce, že dle svozového harmonogramu se bude konat

v sobotu dne 26.5.2018

sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

K tomuto účelu budou přistaveny 2 kontejnery  - jeden  na točně v místní části Milíkov – Pila, druhý na autobusové točně při prodejně „U Mrozka“, a to v době od 8.00 – 12.00 hod.

 

V této době můžete do kontejnerů házet veškerý velkoobjemový a nebezpečný odpad. Nelze zde odevzdávat nebezpečný stavební odpad. Žádáme Vás, abyste donesený odpad neukládali mimo kontejnery a udržovali v místě nakládky pořádek.

 

Krátký seznam odpadů, které je možno odevzdat: barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje, fotochemikálie, zahradní chemie, monočlánky a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly ze zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, hasicí přístroje, nábytek, televizory, rádia a počítače, atd.

 

Přílohy: