Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.08.2017

Svěšeno:

15.09.2017

30. srpna 2017, 13:55 | Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Archiv úřední desky