Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.04.2019

Svěšeno:

04.05.2019

18. dubna 2019, 08:24

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Archiv úřední desky