„Jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumného vrtu na p. č. 1648/26, k.ú. Milíkov“