Ceník stočného

11. května 2015, 13:33 | Zastupitelstvo obce Milíkov na svém zasedání dne 8. listopadu 2017 schválilo ceník stočného. Stočné je povinen hradit každý vlastník, jehož nemovitost byla připojena na kanalizační řad obce Milíkov.

 

 

 

S účinností od 1. ledna 2018 je stočné stanoveno na 18,- Kč/m3.

 

 

 

 

 

Přílohy: