Informace pro občany obce Milíkov

 

Vážení občané, informujeme Vás o změně svozu nádob na bio odpad.

 

Svozy budou probíhat pouze                                            

 

14. února 2017 a 14. března 2017                                

 

poté již budou svozy probíhat dle platného harmonogramu co dva týdny tj. 28.3, 11.4, 25.4 atd. K této změně dochází vlivem povětrnostních podmínek, které zapříčiňují namrzání obsahu, který poté nejde vysypat a mohlo by dojít k poškození těchto nádob.

 

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Další informace

Vyhlášky a nařízení

Hlášení poruch

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce

Územní plán

Občan server

Veřejné zakázky obce

Strategický plán obce pro období 2019-2022

Projekty

Místní agenda 21

Kalendář svozu odpadů

Plán zimní údržby