Kalendář svozu odpadů na II. pololetí 2021

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 1/2021

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.02.2021

Svěšeno:

14.03.2021

26. února 2021, 12:42

 

 

 

Kalendář svozu odpadů I. pololetí 2021

 

 

 

Rozpočet obce Milíkov na rok 2021

 

 

 

Informátor IV

 

 

 

Uklidili jsme si Milíkov

23. září 2020, 15:06

 

 

 

Hodnotící zpráva MA21 za rok 2019

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.02.2020

Svěšeno:

18.02.2020

 

 

 

Rozpočet obce na rok 2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.12.2019

Svěšeno:

30.12.2020

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2019

Svěšeno:

04.01.2020

 

 

 

Strana výpisu

 

Další informace

Vyhlášky a nařízení

Hlášení poruch

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce

Územní plán

Občan server

Veřejné zakázky obce

Strategický plán obce pro období 2019-2022

Projekty

Místní agenda 21

Kalendář svozu odpadů

Plán zimní údržby