Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2019

Svěšeno:

04.01.2020

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2019

Svěšeno:

04.01.2020

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2019

Svěšeno:

04.01.2020

 

 

 

Kalendář svozu odpadů na rok 2020

 

 

 

Otevřená kancelář starostky

 

 

 

Usnesení 9/2019

politik pro MA21

 

 

 

Rozpočtové opatření 1/2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.04.2019

Svěšeno:

09.07.2019

 

 

 

Uklidili jsme si Milíkov

 

 

 

Veřejné projednání - Kanalizace obce Milíkov část ,,Dědina“

 

 

 

Ukliďme si Milíkov

 

 

 

Strana výpisu

 

Další informace

Vyhlášky a nařízení

Hlášení poruch

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce

Územní plán

Občan server

Veřejné zakázky obce

Strategický plán obce pro období 2019-2022

Projekty

Místní agenda 21

Kalendář svozu odpadů

Plán zimní údržby