Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě

 

 

 

Ukliďme si Milíkov

9. dubna 2018, 14:55

 

 

 

Ukliďme si Milíkov

26. března 2018, 13:35

 

 

 

Kalendář svozu odpadů

10. ledna 2018, 14:04

 

 

 

Rozpočtové opatření 3/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.12.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

29. prosince 2017, 13:56

 

 

 

Rozpočet obce na rok 2018

29. prosince 2017, 09:36

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.12.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

29. prosince 2017, 08:16

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2017

Svěšeno:

01.01.2018

15. prosince 2017, 12:10

 

 

 

Otevřená kancelář starostky

4. září 2017, 13:53

 

 

 

Rozpočtové opatření 2/2017

17. srpna 2017, 10:32

 

 

 

Strana výpisu

 

Další informace

Vyhlášky a nařízení

Hlášení poruch

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce

Územní plán

Občan server

Veřejné zakázky obce

Strategický plán obce pro období 2019-2022

Projekty

Místní agenda 21

Kalendář svozu odpadů

Plán zimní údržby