Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

13. března 2017, 09:39

 

 

 

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

9. ledna 2017, 16:48

 

 

 

Poplatky za svoz tuhého domovního odpadu

5. ledna 2017, 12:04

 

 

 

Informace pro občany obce Milíkov

 

 

 

Oznámení o konání akce

Příloha vyhlášek č. 2/2016 a 3/2016

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.11.2016

Svěšeno:

08.12.2016

23. listopadu 2016, 11:12 | Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

 

 

Vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu

12. září 2016, 08:53

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 1/2016

31. března 2016, 11:22

 

 

 

Územní plán

Projekt Územní plán Milíkov byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/

 

 

 

Vestavba 5 sociálních bytů - Milíkov čp. 130

 

 

 

Strana výpisu

 

Další informace

Vyhlášky a nařízení

Hlášení poruch

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce

Územní plán

Občan server

Veřejné zakázky obce

Strategický plán obce pro období 2019-2022

Projekty

Místní agenda 21

Kalendář svozu odpadů

Plán zimní údržby