Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.11.2016

Svěšeno:

08.12.2016

23. listopadu 2016, 11:12 | Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

 

 

Vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu

12. září 2016, 08:53

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 1/2016

31. března 2016, 11:22

 

 

 

Územní plán

Projekt Územní plán Milíkov byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/

 

 

 

Vestavba 5 sociálních bytů - Milíkov čp. 130

 

 

 

Rekonstrukce a modernizace 1. NP se vznikem multifunkční místnosti

 

 

 

Strategický plán obce 2023 - 2026

 

 

 

Zásady provádění inteligentního systému nakládání s odpady

12. května 2015, 11:26

 

 

 

Ceník stočného

11. května 2015, 13:33 | Zastupitelstvo obce Milíkov na svém zasedání dne 8. listopadu 2017 schválilo ceník stočného. Stočné je povinen hradit každý vlastník, jehož nemovitost byla připojena na kanalizační řad obce Milíkov.

 

 

 

Ceník vodného

11. května 2015, 13:26 | Zastupitelstvo obce Milíkov na svém zasedání dne 11. května 2015 schválilo ceník vodného pro období srpen 2015 – červenec 2016.

 

 

 

Strana výpisu

 

Další informace

Vyhlášky a nařízení

Hlášení poruch

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce

Územní plán

Občan server

Veřejné zakázky obce

Strategický plán obce pro období 2019-2022

Projekty

Místní agenda 21

Kalendář svozu odpadů

Plán zimní údržby