Místní poplatky v roce 2023

 

Místní poplatek ze psa činí 100,- Kč/rok, za každého dalšího psa je výše poplatku stanovena na 150,- Kč/rok.
 
Výše poplatků za sběr a svoz komunálního odpadu v roce 2023 
dle osobního účtu na www.mojeodpadky.cz
 
Základní sazba poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu za občana je 840,- Kč

Z této ceny se vypočítává sleva dle nasbíraných eko bodů. 

 

Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu pro neobydlené objekty:
jednorázová úhrada                              840,-
 

 

Poplatky hraďte osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím bankovního převodu na č. účtu: 1686618319/0800, VS 1345000čp domu.


Poplatky hraďte do 30. 6. 2023!

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 2/2021

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2021

Svěšeno:

20.12.2022

 

 

 

Poplatky za svoz TDO a psa

22. ledna 2018, 13:06