1. Název: Obec Milíkov

 

2. Důvod a způsob založení: dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

3. Organizační struktura:

 • starosta obce
 • místostarosta obce
 • sekretariát obce
 • účetní obce

 

4. Kontaktní spojení:

 

Starostka obce - Eva Kawuloková

555 444 131

Místostarosta obce - Ing. Jan Kantor

555 444 131

Sekretariát obce

Olga Bojková                          558 362 131

 Kateřina Holbojová              558 362 131

 

Účetní obce

Monika Lýsková                        

Fax

558 340 265

  

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Milíkov čp. 200, 739 81 Milíkov u Jablunkova

 

 

4.2. Úřední hodiny:

 

Pondělí 

07:00 - 12:00   12:30 - 17:00

Úterý

07:00 - 12:00

Středa 

07:00 - 12:00    12:30 - 16:30

Čtvrtek

07:00 - 12:00

Pátek 

zavřeno

 

4.3. Adresa internetové stránky:

www.obecmilikov.cz

  

4.4. Elektronické adresy:

 

 

 5. Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., č. ú.: 23724-781/0100

Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1686618319/0800

Česká národní banka, č. ú.: 94-2915781/0710

 

6. IČO: 00492621

 

7. DIČ: CZ00492621

 

8. Rozpočet obce:

 

 

9. Žádosti o informace:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, § 5 zveřejňování informací.

  

10. Formuláře

formuláře ke stažení zde

 

11. Nejdůležitější právní předpisy

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

  • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Čestné prohlášení