1. Název: Obec Milíkov

 

2. Důvod a způsob založení: dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

3. Organizační struktura:

 • starosta obce
 • místostarosta obce
 • sekretariát obce
 • účetní obce

 

4. Kontaktní spojení:

 

Starostka obce - Eva Kawuloková

555 444 131

Místostarosta obce - Ing. Jan Kantor

555 444 131

Sekretariát obce

Olga Bojková                          558 362 131

 Kateřina Holbojová              558 362 131

 

Účetní obce

Irena Raszková                        558 340 265

Fax

558 340 265

  

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Milíkov čp. 200, 739 81 Milíkov u Jablunkova

 

 

4.2. Úřední hodiny:

 

Pondělí 

07:00 - 12:00   12:30 - 17:00

Úterý

07:00 - 12:00

Středa 

07:00 - 12:00    12:30 - 16:30

Čtvrtek

07:00 - 12:00

Pátek 

zavřeno

 

4.3. Adresa internetové stránky:

www.obecmilikov.cz

  

4.4. Elektronické adresy:

 

 

 5. Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., č. ú.: 23724-781/0100

Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1686618319/0800

Česká národní banka, č. ú.: 94-2915781/0710

 

6. IČO: 00492621

 

7. DIČ: CZ00492621

 

8. Rozpočet obce:

 

 

9. Žádosti o informace:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, § 5 zveřejňování informací.

  

10. Formuláře

formuláře ke stažení zde

 

11. Nejdůležitější právní předpisy

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

  • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Čestné prohlášení