Správní poplatky - služby Czech POINT

 

Druh výpisu

Výše správního poplatku

první stránka

každá další započatá stránka

Výpis z katastru nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku

100,- Kč

50,- Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku

100,- Kč

50,- Kč

Výpis z rejstříku trestů

za celý výpis 100,- Kč

0,- Kč

Výpis z bodového hodnocení osoby (řidiče)

100,- Kč

50,- Kč

Autorizovaná konverze dokumentů

30,- Kč

0,- Kč

 

Výpisy provádějí: Olga Bojková, Bc. Eva Kantorová

 

 

 

Správní poplatky na úseku evidence obyvatel a ověřování

 

 

Přihlášení k trvalému pobytu v obci Milíkov

50,- Kč/osoba

děti do 15-ti let poplatek neplatí

 

Vidimace listiny (ověření listiny)

30,- Kč/za každou i započatou stránku

 

Legalizace podpisu (ověření podpisu)

30,- Kč/podpis

 

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

50,- Kč

 

 

Evidence obyvatel, ověřování: Bc. Eva Kantorová, Olga Bojková