Územní plán

Projekt Územní plán Milíkov byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/