Územní plán Milíkov - úplné znění po Změně č. 1 (digitalizace nad katastrální mapou digitalizovanou - podklad pro zpracování Změny č. 2 ÚP Milíkov)

 

 

 

Územní plán

Projekt Územní plán Milíkov byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/