Rozpočtové opatření č. 3/2023 obce Milíkov

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.06.2023

Vyvěšeno do:

25.06.2024

 

 

 

Rozpočtové opatření 2-2023

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

08.06.2023

Vyvěšeno do:

07.06.2024

 

 

 

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření SOJ za rok 2022

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.06.2023

Vyvěšeno do:

06.06.2024

 

 

 

Závěrečný účet obce Milíkov za rok 2022, Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2022

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.05.2023

Vyvěšeno do:

29.05.2024

 

 

 

Rozpočtové opatření SOJ 2/2023

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.05.2023

Vyvěšeno do:

21.05.2024

 

 

 

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.04.2023

Vyvěšeno do:

27.04.2024

 

 

 

Informace týkající se odpadu podle zákona 541/2020, § 60, odstavec 4

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

31.03.2023

Vyvěšeno do:

29.03.2024

 

 

 

rozpočtové opatření SOJ 1/2023

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.03.2023

Vyvěšeno do:

09.03.2024

 

 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace a o vzájemné spolupráci

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.02.2023

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

 

 

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.02.2023

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

 

 

 

Strana výpisu

 

Další informace

Archiv úřední desky