Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2019

Svěšeno:

29.04.2020

 

 

 

Veřejná vyhláška - o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daní z nemovitostí na rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.04.2019

Svěšeno:

26.05.2019

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.04.2019

Svěšeno:

04.05.2019

18. dubna 2019, 08:24

 

 

 

Rozpočtové opatření 1/2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.04.2019

Svěšeno:

09.07.2019

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení "Kanalizace a ČOV Milíkov, II. stavba - Dědina"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.04.2019

Svěšeno:

25.04.2019

 

 

 

Pozvání na jednání zastupitelstva obce Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.02.2019

Svěšeno:

25.02.2019

 

 

 

Oznámení o konání akce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.02.2019

Svěšeno:

24.02.2019

 

 

 

Svolání zasedání Zastupitelstva obce Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.01.2019

Svěšeno:

25.01.2019

 

 

 

Oznámení o konání akce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.01.2019

Svěšeno:

31.01.2019

 

 

 

Oznámení o konání akce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.01.2019

Svěšeno:

19.01.2019

 

 

 

Strana výpisu