Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.09.2018

Svěšeno:

06.10.2018

Ogłoszenie o czasie i miejscu wyborów do Samorządu Gminy Milików

 

 

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.09.2018

Svěšeno:

29.09.2018

 

 

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.08.2018

Svěšeno:

17.11.2018

 

 

 

Jmenování zapisovatele OVK

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.08.2018

Svěšeno:

04.10.2018

 

 

 

Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do Zastupitelstva obce Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.08.2018

Svěšeno:

05.09.2018

 

 

 

Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.08.2018

Svěšeno:

30.09.2018

 

 

 

Rozpočtové opatření 2/2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.07.2018

Svěšeno:

23.11.2018

 

 

 

Oznámení - Závěrečný účet obce Milíkov za rok 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.07.2018

Svěšeno:

17.07.2019

 

 

 

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí SOJ za období roku 2017, návrh závěrečného účtu SOJ za rok 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.06.2018

Svěšeno:

23.06.2018

 

 

 

Veřejná vyhláška - Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Návsí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.06.2018

Svěšeno:

22.06.2018

 

 

 

Strana výpisu