Rozpočtové opatření 2-2023

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.06.2023

Svěšeno:

07.06.2024

 

 

 

Návrh závěrečného účtu SOJ 2022

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.07.2023

Svěšeno:

02.08.2023

 

 

 

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření SOJ za rok 2022

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.06.2023

Svěšeno:

06.06.2024

 

 

 

Závěrečný účet obce Milíkov za rok 2022, Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2022

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.05.2023

Svěšeno:

29.05.2024

 

 

 

Rozpočtové opatření SOJ 2/2023

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.05.2023

Svěšeno:

21.05.2024

 

 

 

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.04.2023

Svěšeno:

27.04.2024

 

 

 

Výběrové řízení na půjčky z FRB

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.04.2023

Svěšeno:

24.06.2023

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.04.2023

Svěšeno:

25.05.2023

 

 

 

Usnesení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.04.2023

Svěšeno:

12.05.2023

 

 

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.03.2023

Svěšeno:

31.03.2023

 

 

 

Strana výpisu