Rekonstrukce a modernizace 1. NP se vznikem multifunkční místnosti

Obec Milíkov zrealizovala v roce 2015 za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje ,,Rekonstrukci a modernizaci 1. NP se vznikem multifunkční místnosti". Projekt byl financován z dotačního programu ,,Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015"  (http://www.msk.cz/cz/uredni_deska/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2015-45420/)

Celková výše uznatelných nákladů projektu činí 267 877,- Kč. Dotace z Moravskoslezského kraje činí 104 472,- Kč.

Termín  realizace díla byl stanoven do 31.12.2015.