Rozhodnutí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.03.2023

Svěšeno:

13.09.2023

o povolení omezení obecného užívání, ÚPLNÉ UZAVÍRKY silnice č. III/01144 v obci Milíkov a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, z důvodu stavby rekonstrukce mostu ev.č. 01144-5 v obci Milíkov.

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Archiv úřední desky