Rozhodnutí - veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.07.2022

Svěšeno:

17.08.2022

,,Milíkov - jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumného vrtu na p.č. 1648/26 k.ú. Milíkov a vodovod pro 23 RD včetně odboček"

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Archiv úřední desky