Veřejná vyhláška - oznámení konání veřejného projednání Návrhu Změny č. 2 ÚP Milíkov

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.11.2022

Vyvěšeno do:

21.02.2023

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Archiv úřední desky