Veřejná vyhláška - oznámení konání veřejného projednání Návrhu Změny č. 2 ÚP Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.11.2022

Svěšeno:

21.02.2023

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Archiv úřední desky