Vestavba 5 sociálních bytů - Milíkov čp. 130

Obec Milíkov zahájila projekt "Vestavba 5 sociálních bytů - Milíkov čp. 130". Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z podprogramu "Podpora výstavby podporovaných bytů".