Výroční zpráva obce Milíkov o poskytování informací za rok 2016

23. února 2017, 11:19

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obec Milíkov výroční zprávu za rok 2016 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

  • § 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0
  • § 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • § 18, odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • § 18, odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
  • § 18, odst. 1, písm. e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
  • § 18, odst. 1, písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0