logo-czechpoint.jpg

 

 

Obecní úřad Milíkov je již od roku 2008 připojen k řadě dalších obcí, které poskytují služby občanům v rámci projektu Czech POINT.

 

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Jedná se o vydávání ověřených výstupů z evidencí.


Kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

 

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů
  • Centrální registr řidičů - Výpis z bodového hodnocení řidiče

 

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

 

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

  • U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
  • Obchodní rejstřík: subjektu
  • Živnostenský rejstřík: podnikatele/fyzické osoby
  • Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů: Podpis písemné žádosti a doložení totožnosti žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možno vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

 

  

Ceník služby Czech POINT

Druh výpisu

Výše správního poplatku

první stránka

každá další započatá stránka

Výpis z katastru nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku

100,- Kč

50,- Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku

100,- Kč

50,- Kč

Výpis z rejstříku trestů

za celý výpis 100,- Kč

0,- Kč

Výpis z bodového hodnocení osoby (řidiče)

100,- Kč                         

50,- Kč

Autorizovaná konverze dokumentů

30,- Kč

0,- Kč

  

Výpisy se provádějí na počkání, poplatky se vybírají v hotovosti.