ROZVOZ OBĚDŮ

 

Obec Milíkov zajišťuje pro občany obce Milíkov rozvoz obědů ze školní jídelny Základní školy Milíkov. Pravidla pro rozvoz obědů se řídí Směrnicí vydanou starostou obce.

 

Doba rozvozu obědů je:   11:45 - 13:30

Stravné se platí do 29. dne měsíce, na měsíc příští.

 

Úhrada stravného se provádí v hotovosti u pracovnice rozvážející obědy p. Jarmily Szkanderové nebo v kanceláři školní jídelny v daném termínu. Při každém placení obdrží účatník na veřejném stravování stvrzenku o platbě. Úhrada za rozvoz obědů se provádí pouze u pověřené pracovnice k rozvážce obědů.

 

Stravné včas odhlášené tzn. do 8 hodin dne, kdy být oběd odhlášen, se vrací odečtem od částky stravného na další měsíc.

 

Stravné musí být zaplaceno včas a vždy předem na následující měsíc. Pokud nebude stravné včas uhrazeno, nebudou obědy účastníkovi vydány.

 

Stravné se odhlašuje nejpozději v ten den, na který být oběd odhlášen, a to do 8:00 hodin na telefonním čísle školní jídelny Milíkov 555 444 121. Zpětně odhlásit nelze a neodhlášený oběd propadá!

 

Každý účastník stravování je povinen mít dvoje jídlonosičů dle hygienických požadavků.

 

Obědy se poskytují občanům obce Milíkov do vyčerpání dané kapacity kuchyně, po překročení kapacity se budou upřednostňovat staří a imobilní občané.

 

 

Pro více informací kontakujte Obecní úřad na telefonu +420 558 362 121(131).