Tělocvična

 

Tělocvična

 

Pronájem tělocvičny je možný pouze pro sportovní účely a návštěvníci se musí řídit provozním řádem tělocvičny.

 

Cena pronájmu:    200,- Kč/hodina

K pronájmu náleží 20 minut času na převlečení.

 

Informace o volných termínech k pronajmutí jsou k dispozici u správce tělocvičny paní Pavlíny Kantorové na tel. č. 737 148 808 nebo na obecním úřadě Milíkov na tel. č. 558 362 131.

 

Pronájem tělocvičny se hradí v kanceláři obecního úřadu nebo u správce tělocvičny.