,,Kam s použitými pneumatikami?"

2. ledna 2017, 16:03 | Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v jejich sítích se vaše pneumatika dostane do správných
rukou a je garantována její 100% likvidace.

 

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Přílohy: