Slavnosti na hřišti - Festyn na boisku

,,Soutěžíme na všem, co jezdí po poli, aneb traktoriáda trochu jinak"

 

 

 

DESATERO POMOCI

 

 

 

Den Policie ČR 2018

 

 

 

Uzávěrka místní komunikace

 

 

 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

 

 

 

Vše na kolech v čase

IX. SRAZ VETERÁNŮ, MUSTANGŮ & US CARS

 

 

 

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě

 

 

 

Péče o nemocného v domácím prostředí

 

 

 

Informace o výskytu chráněných šelem v CHKO Beskydy a o řešení konfliktů s chovateli hospodářských zvířat

 

 

 

Ukliďme si Milíkov

9. dubna 2018, 14:55

 

 

 

Strana výpisu

1