Nařízení státní veterinární správy - mor včelího plodu v Moravskoslezském kraji

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.11.2018

Svěšeno:

26.11.2018

 

 

 

Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.11.2018

Svěšeno:

26.11.2018

 

 

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Návsí jako návrhu opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.11.2018

Svěšeno:

04.12.2018

 

 

 

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.10.2018

Svěšeno:

30.10.2018

 

 

 

Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.10.2018

Svěšeno:

13.11.2018

 

 

 

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.10.2018

Svěšeno:

04.12.2018

 

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.09.2018

Svěšeno:

06.10.2018

Ogłoszenie o czasie i miejscu wyborów do Samorządu Gminy Milików

 

 

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.09.2018

Svěšeno:

29.09.2018

 

 

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.08.2018

Svěšeno:

17.11.2018

 

 

 

Jmenování zapisovatele OVK

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.08.2018

Svěšeno:

04.10.2018

 

 

 

Strana výpisu

1