Výběrové řízení na poskytování půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.02.2020

Svěšeno:

25.03.2020

 

 

 

Oznámení o záměru směny pozemku v majetetku obce Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.02.2020

Svěšeno:

09.03.2020

 

 

 

Pozvání na zasedání Zastupitelstva obce Milíkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.02.2020

Svěšeno:

28.02.2020

 

 

 

Oznámení o konání akce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.02.2020

Svěšeno:

29.02.2020

 

 

 

Vyhlášení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.02.2020

Svěšeno:

25.02.2020

Obec Milíkov vyhlašuje poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu obce Milíkov na projekty a aktivity v kulturně-společenské a sportovní oblasti a na spolkovou činnost pro rok 2020

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.02.2020

Svěšeno:

18.02.2020

 

 

 

Pozvání na jednání zastupitelstva

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.01.2020

Svěšeno:

31.01.2020

 

 

 

Oznámení o konání akce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.01.2020

Svěšeno:

26.01.2020

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2019

Svěšeno:

04.01.2020

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2019

Svěšeno:

04.01.2020

 

 

 

Strana výpisu

1 ...