Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.07.2019

Svěšeno:

23.07.2019

8. července 2019, 06:51

 

 

 

Oznámení o konání akce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.06.2019

Svěšeno:

06.07.2019

 

 

 

Rozhodnutí - veřejná vyhláška ,,kanalizace a ČOV Milíkov, II. stavba - Dědina"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.06.2019

Svěšeno:

07.07.2019

 

 

 

Návrh závěrečného účtu obce Milíkov za rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.06.2019

Svěšeno:

21.06.2019

 

 

 

Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu SOJ za rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.06.2019

Svěšeno:

03.07.2019

 

 

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.05.2019

Svěšeno:

06.06.2019

 

 

 

Veřejná vyhláška - o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daní z nemovitostí na rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.04.2019

Svěšeno:

26.05.2019

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.04.2019

Svěšeno:

04.05.2019

18. dubna 2019, 08:24

 

 

 

Rozpočtové opatření 1/2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.04.2019

Svěšeno:

09.07.2019

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení "Kanalizace a ČOV Milíkov, II. stavba - Dědina"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.04.2019

Svěšeno:

25.04.2019

 

 

 

Strana výpisu

1 ...