Pozvání - zaproszenie

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.08.2020

Svěšeno:

02.09.2020

 

 

 

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.08.2020

Svěšeno:

08.09.2020

 

 

 

Oznámení o konání opakované dražby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.08.2020

Svěšeno:

17.09.2020

 

 

 

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.08.2020

Svěšeno:

21.08.2020

 

 

 

Mimořádné opatření č. 16/2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.07.2020

Svěšeno:

23.08.2020

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.07.2020

Svěšeno:

14.08.2020

Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

 

 

 

Pozvání - zaproszenie

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.07.2020

Svěšeno:

20.07.2020

 

 

 

Oznámení o konání opakované dražby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.07.2020

Svěšeno:

05.08.2020

 

 

 

Návrh závěrečného účtu SOJ za rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.05.2020

Svěšeno:

25.06.2020

 

 

 

Pozvání - zaproszenie

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.05.2020

Svěšeno:

28.05.2020

 

 

 

Strana výpisu

1 ...