Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.08.2020

Vyvěšeno do:

21.08.2020

 

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.08.2020

Vyvěšeno do:

02.10.2020

 

 

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.07.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

 

 

 

Mimořádné opatření č. 16/2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.07.2020

Vyvěšeno do:

23.08.2020

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.07.2020

Vyvěšeno do:

14.08.2020

Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

 

 

 

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.06.2020

Vyvěšeno do:

30.06.2021

 

 

 

Závěrečný účet obce Milíkov za rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.06.2020

Vyvěšeno do:

03.06.2021

 

 

 

Rozpočtové opatření obce Milíkov č. 1/2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.06.2020

Vyvěšeno do:

03.06.2021

 

 

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.04.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

 

 

 

Rozpočtové opatření 7/2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

31.12.2019

Vyvěšeno do:

30.12.2020

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace

Archiv úřední desky