Domácí kompostéry k pronájmu

6. dubna 2018, 07:41

 

 

 

 

Aktualizace

 

Kompostéry již byly vyčerpány, ale pokud máte zájem nahlaste se na Obecní úřad Milíkov, abychom věděli, o kolik kusů máme případně požádat v příštím kole.  

 

 

 

 

Obec Milíkov nabízí k pronájmu domácí kompostéry.

K dispozici máme 20 ks.

Kompostéry byly pořízeny za finanční podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí (OPŽP) v rámci projektu prioritní osy 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, oblast podpory 3.1 – Prevence vzniku odpadů na akci „Sdružení obcí Jablunkovska - biologicky rozložitelný odpad III.“(dále jen „Projekt“).

 

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři Obecního úřadu Milíkov. Bude s nimi sepsána smlouva o pronájmu a kompostéry si mohou hned odvézt.