Jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumného vrtu, vč. vodovodu v Milíkově