Povinné očkování psů proti vzteklině v obci Milíkov

8. dubna 2019, 13:03

 

 

 

Pracovník na rozvážku obědů

 

 

 

Výběrové řízení na poskytování půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Milíkov

 

 

 

Mapa hlavního kanalizačního řádu ,,Dědina"

 

 

 

Senioři pozor

 

 

 

Ukliďme si Milíkov

 

 

 

Kotlíkové dotace - 3. výzva pro Moravskoslezský kraj, obec bude poskytovat bezúročné půjčky

 

 

 

Bazárek dětského oblečení v Milíkově

 

 

 

Výsledky tříkrálové sbírky 2019

 

 

 

Změny ve svozovém kalendáři

25. února 2019, 16:33

 

 

 

Strana výpisu

2 ...