Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 1/2017, o místním poplatku

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.01.2017

Svěšeno:

02.02.2017

17. ledna 2017, 08:41 | OZV č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

9. ledna 2017, 16:48

 

 

 

Poplatky za svoz tuhého domovního odpadu

5. ledna 2017, 12:04

 

 

 

Informace pro občany obce Milíkov

 

 

 

,,Kam s použitými pneumatikami?"

2. ledna 2017, 16:03 | Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v jejich sítích se vaše pneumatika dostane do správných
rukou a je garantována její 100% likvidace.

 

 

 

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

15. prosince 2016, 07:29 | Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) prostřednictvím e mailu.

 

 

 

Mikuláš v Milíkově s rozsvícením vánočního stromku

5. prosince 2016, 08:00

 

 

 

Revize kotlů na tuhá paliva

21. listopadu 2016, 14:31

 

 

 

Plány hlavního kanalizačního řádu ,,Dědina"

8. listopadu 2016, 11:50 | Vážení občané, v příloze naleznete aktualizovaný plán kanalizačního řádu ,,Dědina" v elektronické podobě, aby jste se mohli seznámit s jeho trasou.

 

 

 

Revize kotlů na pevná paliva - nová povinnost stanovená do 31.12.2016

24. října 2016, 08:08 | Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku.

 

 

 

Strana výpisu