Porovnání všech pložek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2021

Svěšeno:

31.05.2021

 

 

 

Současné trendy podvodníků - vishing a spoofing

 

 

 

Cyklistická sezóna začíná

 

 

 

Virtuální exkurze v elektrárnách

 

 

 

Motorkáři na cestách

 

 

 

Knihovna Milíkov se otevírá

 

 

 

Sčítání 2021

 

 

 

Uklidili jsme si Milíkov

 

 

 

ČEZ Distribuce již nevylepuje oznámení

8. března 2021, 15:01

 

 

 

Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.03.2021

Svěšeno:

01.04.2021

 

 

 

Strana výpisu