Pozvání - zaproszenie

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.09.2020

Svěšeno:

08.10.2020

 

 

 

Opakovaná dražba

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.09.2020

Svěšeno:

15.10.2020

 

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.09.2020

Svěšeno:

04.10.2020

 

 

 

Pozvání - zaproszenie

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.08.2020

Svěšeno:

02.09.2020

 

 

 

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.08.2020

Svěšeno:

08.09.2020

 

 

 

Volby do zastupitelstev krajů - jmenování zapisovatele OVK

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.08.2020

Svěšeno:

02.10.2020

 

 

 

Oznámení o konání opakované dražby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.08.2020

Svěšeno:

17.09.2020

 

 

 

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.08.2020

Svěšeno:

21.08.2020

 

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.08.2020

Svěšeno:

02.10.2020

 

 

 

Mimořádné opatření č. 16/2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.07.2020

Svěšeno:

23.08.2020

 

 

 

Strana výpisu

1 ...