Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.08.2020

Svěšeno:

21.08.2020

Přílohy:

 

 

 

Další informace

Archiv úřední desky