Poplatky za sběr a svoz komunálního odpadu v roce 2016

20. ledna 2016, 16:19 | V loňském roce obec Milíkov zavedla tzv. inteligentní systém svozu odpadu (ISNO). Systém byl zaváděn v několika fázích. Prvních 100 domácností obdrželo nádoby na třídění v červenci a po prázdninách, v září a začátkem října, se nádoby již umístily ke všem rodinným domům na území celé obce a tak se systém ISNO mohl překlopit do ostrého provozu.

Od října se začaly sbírat data z celé obce potřebná pro sledování produkce odpadů, které vznikají v jednotlivých domácnostech. Pro získání směrodatných podkladů pro výpočet výše nového poplatku za odpady a přidělování slev za třídění a snižování produkce odpadů, je potřeba analyzovat údaje za minimálně 6 měsíců. Z tohoto důvodu můžete uhradit odpad ve výši pololetní platby tj. 228,- na osobu a po provedeném vyhodnocení třídění pouze doplatíte poměrnou část.

 

V dubnu 2016 provedeme společně s firmou Nehlsen vyhodnocení nasbíraných údajů z prvních měsíců provozu ISNO, a navrhneme nový systém platby poplatku tak, aby občané, kteří se k nakládání s odpady staví zodpovědně, byli za své úsilí a přístup odměněni. Nový systém výpočtu a platby poplatku by měl platit od druhého pololetí 2016.