Porovnání všech pložek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2021

Svěšeno:

31.05.2021

 

 

Přílohy: