Poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu obce Milíkov

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Milíkov na rok 2019 lze podávat do 20. 1. 2019 na předepsaném formuláři.