Prodloužení uzavírky krajské silnice III. třídy č. 01144 v k. ú. Bystřici nad Olší

23. října 2015, 12:45

Městský úřad Třinec povoluje omezení obecného užívání krajské silnice III. třídy č. 01144 v k. ú. Bystřice nad Olší, umístěné na pozemku parc. č. 5966 v k. ú. Bystřice nad Olší, která se napojuje na okružní křižovatku na silnici č. I/11 u ČS Slovnaft, vedoucí ve směru obec Milíkov, a to úplnou uzavírkou silničního provozu v jednom jízdním pruhu, v úseku délky cca 100 m.

 

Termín uzavírky:  21.10.2015 - 10.12.2015.