Revize kotlů na pevná paliva - nová povinnost stanovená do 31.12.2016

24. října 2016, 08:08 | Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku.

Do konce roku 2016 musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat. Nová povinnost se týká i obcí.

Odborně způsobilé osoby k provádění revizí, nemají oprávnění provádět revize na všechny typy kotlů, jejich oprávnění se vztahuje většinou na konkrétního výrobce.

Pokud majitel ponechá kotel bez revize v provozu, vystavuje se nebezpečí pokuty ve výši 20 000 Kč. Pokutu může uložit MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí.

V příloze připojujeme podrobné informace Ministerstva životního prostředí o revizích spolu s odkazy na seznamy revizních techniků. 

Přílohy: