Vodné a stočné v roce 2016

20. ledna 2016, 12:37 | S účinností od 01.08.2015 jsou majitelé, jejichž nemovitosti jsou napojeny na kanalizační řad obce Milíkov povinni hradit stočné.

 

Na základě množství dotazů sdělujeme, že je možno poplatek za stočné a vodné uhradit pololetně.

 

Majitelé rodinných domů, kteří mají zájem hradit stočné i vodné pololetně, do konce měsíce ledna tohoto roku nahlásí stavy vodoměrů, a to telefonicky na tel. č. 558 362 121, 558 362 131, nebo e-mailem na adresu . Částka bude majiteli předepsána k úhradě se splatností do 30ti dnů (úhradu lze provést v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním převodem). Další odpis vodoměrů bude proveden v měsíci červenci odpovědným pracovníkem.

 

Pololetní platby:

1. odpis - do 31.1. (úhrada poplatku do 28.2.)

2. odpis - do 31.7. (úhrada poplatku do 31.8.)

 

Roční platby:

1. odpis - do 31.7. (úhrada poplatku do 31.8.)