Zahájení oprav místních komunikací po výstavbě kanalizace